Haslo_reklamowe
DVK
Monitoring
Oferujemy usługi w zakresie elektronicznej ochrony obiektu, gdzie przez 24 godziny na dobę system sprawuje nadzór nad obiektami podłączonymi do bazy monitorowania.
 
W razie wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia, sygnał jest przesyłany z obiektu do bazy monitorowania drogą radiową lub telefoniczną, a następnie jest przekazywany przez dyspozytora do załogi najbliższego patrolu interwencyjnego pozostającego w ciągłej gotowości do działania.
 
Monitorujemy i rejestrujemy następujące sygnały:
  • uzbrojenie i rozbrojenie obiektu;
  • rozbrojenie obiektu pod przymusem,
  • włamanie, napad, sabotaż,
  • pożar, zagrożenie wybuchem spowodowane ulatnianiem się gazu,
  • usterki techniczne (zanik zasilania, niskie napięcie akumulatora,usterki w obwodach)
 
Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami mającymi wieloletnie doświadczenie w branży elektronicznej, spełniającymi najwyższe wymagania rynku.
 
Kontakt

tel/fax