Haslo_reklamowe
DVK
Patrole
Do grup patrolowo-interwencyjnych przydzielani są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.
 
Patrole interwencyjne mają określony w umowie czas dojazdu do chronionego obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy i na miejscu podejmują niezbędne czynności służbowe.
 
W czasie trwania interwencji patrol jest w ciągłym kontakcie z dyspozytorem bazy monitorowania.
 
Kontakt

tel/fax