Haslo_reklamowe
DVK
Ochrona osobista
W ramach świadczonych usług oferujemy również ochronę osobistą.
 
Najwyższym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa osobie chronionej. Dbają o to pracownicy z wieloletnią praktyką, w pełni przeszkoleni oraz spełniający ściśle określone wymagania psychofizyczne. 
 
Korzystamy z najnowszej generacji sprzętu i środków pomagających wyeliminować ewentualne zagrożenie chronionych osób. Wszelkie działania związane z ochroną osobistą ustalane są indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem współpracy, ale także modyfikowane w trakcie trwania, w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. 
 
Kontakt

tel/fax